top of page

English for you 
 

Angielski dla Ciebie to najprościej mówiąc program online zaprojektowany specjalnie dla Ciebie, obejmujący cztery podstawowe umiejętności komunikacyjne: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.


Jak indywidualnie dostosowujemy lekcje?


Każdy ma inne mocne i słabe strony, jeśli chodzi o używanie języka angielskiego jako drugiego języka. W Owens Academy organizujemy lekcje skoncentrowane na wybranych dla Ciebie tematach, niezbędnych do poprawy słownictwa angielskiego, gramatyki oraz  umiejętności mówienia. Wszystko aby wiedzieć kiedy i jak wypowiadać zdania. Skupiamy uwagę konkretnie na Twoich potrzebach.

Kursy indywidualne odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, trwają 45 lub 60 minut.
Podczas zajęć opracowywany jest materiał, który przygotowaliśmy w odniesieniu do Twoich zainteresowań, potrzeb oraz wymagań. 

bottom of page