top of page
IMG-1562-removebg-preview.png

Nasz program ACTIVE English prowadzony jest obecnie wyłącznie w placówkach szkolnych, jako część programu dziennego dla dzieci. Jeśli jesteś zainteresowany zajęciami w żłobku lub przedszkolu, do którego uczęszcza Twoje dziecko, skontaktuj się z nami !

Co to jest Active English?

Active English dla Dzieci to nauka poprzez wiele zmysłów, łącząca język angielski i wychowanie fizyczne w interaktywnym środowisku. W celu rozwijania znajomości języka angielskiego wykorzystujemy koncepcje ruchowe związane z różnymi aktywnościami fizycznymi. Wszyscy możemy zgodzić się z tym, że pandemia ograniczyła szanse naszych dzieci na grupową interakcję. Active English dla Dzieci zapewnia szeroką gamę aktywności fizycznych oraz promuje aktywny i zdrowy styl życia.

Podczas 30 minutowych sesji Twoje dziecko weźmie udział w szeregu zabawnych, interaktywnych zajęć grupowych. Nasze lekcje promują pracę zespołową, pozytywne nastawienie oraz wyjście ze strefy komfortu. Angielski przyswajany jest poprzez zabawy i gry tematyczne. Wszyscy rodzice otrzymają od nas „plan gry”, czyli zestawienie wszystkich materiałów, które zostaną omówione podczas zajęć. Dbamy o postępy każdego dziecka. Z tego względu staramy się komunikować ze wszystkimi rodzicami, aby zapewnić sukces każdemu dziecku.

 

Dzieci rozwijają:

 • aktywność fizyczną

 • kreatywne myslenie

 • umiejętności społeczne/komunikację werbalną

 • koordynację ruchową

 • pewność siebie

 • świadomość zdrowego trybu życia

 •  bycie liderem

 • silny charakter

 • pracę zespołową

 • skupianie uwagi

 • kontrolowanie emocji

 • pamięć mięśni

 • pozytywne nastawienie i myślenie

IMG_2484.JPG

Active English Online for athletes

IMG-5362 (1)_edited.png

Immerse yourself in a unique learning experience with our ACTIVE ENGLISH ONLINE program, tailored for young athletes aged 8-14 who participate in the Youth NFL Flag Poland league or plan to join the American football community. This program seamlessly integrates language development with sports training, allowing you to master flag football fundamentals, boost teamwork, and enhance sportsmanship.

 

Our exclusive Active English online course is designed for student-athletes, providing clear, concise, and enjoyable language development. Enjoy the convenience of 30-minute sessions, easily fitting into your schedule for just 30 Zł per class. Connect with a global community, developing English proficiency and preparing for international opportunities. The benefits are lifelong, fostering confidence for global interactions and enhancing both educational and professional prospects. Join us in unlocking the potential of language and sports!

To ensure a seamless and enriching learning experience in the NFL Flag Poland English online program, participants are required to meet the following essential requirements:

IMG_2484_edited.jpg

Access to Zoom

Notebook for Note taking

Teamwork Digital Environment

IMG_2484_edited.jpg

Advanced Tech

Learning Beyond Flag Football

Emphasis on English Proficiency

Zapisz swoje dziecko!

IMG-5362 (1)_edited.png

Dziękujemy za rejestrację.

Wyznajemy zasadę „NIE OCENIAĆ”, której z szacunkiem przestrzegamy i promujemy wśród uczniów i rodziców.   
Zarejestrowanie dziecka do programu Active English jest najlepszym wyborem formy  nauki angielskiego. Nasz trener języka angielskiego ma ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi.  Najważniejszym celem Active English jest nauczanie następnego pokolenia o różnorodności i otwartości na inne kultury i narody.
bottom of page